Pesten in de klas voor primair en voortgezet onderwijs

, , ,

Vaak zie je het pestgedrag in een bepaalde groep langzaam escaleren. Komt zo’n klas in groep 5 of 6 (PO) en klas 2 of 3 (VO), dan kan opeens de bom barsten. De groep is niet meer hanteerbaar.

Uitvoering

We voeren samen met de leerkracht gesprekken met de klas en tegelijkertijd coachen we de leerkracht. Zo ziet hij aan de ene kant hoe wij de problematiek met de klas oppakken en krijgt hij aan de andere kant feedback op eigen handelen en concrete handvatten ter verandering. Meestal organiseren we ook een ouderavond.
Wij controleren graag de doorgaande lijn binnen de school, om herhaling te voorkomen. Als dat risico op de loer ligt, raden wij een teamtraining aan.