Patroondoorbrekende gesprekken

, , , ,

Complexe gesprekken vragen om de benodigde gespreksvaardigheden. Essentieel is reflectie op het eigen gedrag. Plus het erkennen van de effecten van dit gedrag op anderen en het oordeelloos geven van feedback.

Uitvoering

We oefenen veel met door de deelnemers aangedragen praktijksituaties. Op het programma staan:

  • Dadergedrag, het herkennen van patronen.
  • Instrumentele agressie en frustratie-agressie.
  • Grenzen aangeven en bij de ander (h)erkennen.
  • Confronteren in tegenstelling tot bekritiseren, door benoemen van waarnemingen.
  • Scheiden van inhoud, procedure en relatie.

Duur

5 dagdelen.

Doelgroep

HR managers en leidinggevenden