Orde op orde

, ,

Ga er maar aanstaan: grotere klassen, kinderen die extra aandacht nodig hebben, resultaatgericht en gedifferentieerd werken en ouders die het je moeilijk maken. Als leraar kun je soms wel een steuntje in de rug gebruiken.

Uitvoering

Deze basiscursus gaat in op specifieke vaardigheden voor de leerkracht.

Onderwerpen zijn:

  • Leerlingbegeleiding bij problemen zoals: ontwikkelstoornissen, ADHD, agressie en ouderlijke problemen waaronder scheiding, verslaving of psychiatrische klachten.
  • Leerstof: (gedifferentieerde) doelen halen.
  • Omgaan met (agressieve) ouders.