Omgaan met agressie

, , ,

Een school heeft niet alleen te maken met agressie tussen leerlingen onderling, maar kent ook agressie gericht op de school of een leerkracht van leerlingen en hun ouders. In beide gevallen zijn belangrijk: de situatie goed inschatten, eigen houding en gedrag controleren, effectief communiceren. Daarbij gaat het om het bewaken van grenzen.

Uitvoering

Om een situatie goed in te kunnen schatten is een theoretische basis over agressievormen noodzakelijk. Daarnaast oefenen we veel om te ervaren hoe jij op agressie reageert en hoe je die reactie naar effectief gedrag kunt ombuigen.

We werken aan:

  • De-escalatietechnieken: communicatie, houding, omgaan met emoties.
  • Verschil in aanpak van instrumentele agressie en frustratie-agressie.
  • Confronteren, anderen begrenzen.
  • Zelfcontrole: houding, grenzen aangeven, omgaan met eigen spanning.
  • Signaleren van agressie en het bespreekbaar maken ervan. (Hoe gaan we er als school mee om?)