Effectief communiceren

, , , ,

Effectief communiceren is bewust communiceren. Als de ander onverwacht reageert, is dat altijd een teken om beter naar de eigen verzonden signalen te kijken. Hoe jij je boodschap verpakt komt heel precies, de kleinste intentieverschillen leiden tot grote verschillen in interpretatie. Zo ligt de uitkomst van een gesprek vaak al besloten in de openingszin. En die hangt weer af van hoe jij het gesprek instapte, oftewel hoe je er vooraf over dacht.

Uitvoering

De nadruk ligt in deze training op waarnemen en zelf ervaren. We besteden aandacht aan:

  • Wat is communicatie?
  • Waarnemen zonder oordelen.
  • Contact maken met jezelf.
  • Je eigen doel formuleren en het bereiken.
  • Ervaren dat kleine verschillen grote gevolgen hebben.
  • Ervaren hoe het is om effectief te zijn.

Duur

5 dagdelen.

Doelgroep

HR Managers en leidinggevenden