Confronterende gesprekken met ouders

, ,

Als ouders grenzen blijven opzoeken en er overheen gaan dan zijn confronterende gesprekken op hun plaats. Confronteren wordt wel gezien als de meest lastige gesprekstechniek, omdat alles valt en staat bij hoe je dat doet. Én hoe vriendelijkheid en duidelijkheid goed samen kunnen gaan!

Uitvoering

Onderwerpen in deze training:

  • visie van de school op grenzen
  • extreme situaties met ouders en kinderen: bijvoorbeeld school maakt zich in hoge mate bezorgd over de ontwikkeling van het kind, maar de ouder herkent het niet en legt ‘alles’ terug bij de school
  • omgaan met frustratie, instrumenteel en ziek gedrag
  • de opbouw van confronterende gesprekken
  • gesprekstechnieken: volgen versus leiden, vasthouden aan van te voren gestelde doelen en uitkomsten
  • feedback geven
  • hard op de inhoud maar met behoud van de relatie
  • ontkoppeling van persoonlijke en functionele inzet
  • de ander en je zelf serieus nemen zonder dat de leerkracht ‘al het werk gaat doen’

In company, team training.