Agressietraining

, , ,

Omgaan met agressie kun je vertalen in omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Daarmee is een duidelijke aanpak te definiëren: het bewaken van je grenzen en je persoonlijke ruimte. Deze aanpak is onder te verdelen in drie stappen: de situatie goed inschatten, eigen houding en gedrag controleren en effectief communiceren.

Uitvoering

Om een situatie goed in te kunnen schatten is een theoretische basis over agressievormen noodzakelijk. Daarnaast oefenen we veel om te ervaren hoe jij op agressie reageert en hoe je die reactie naar effectief gedrag kunt ombuigen. We werken aan:

  • De-escalatietechnieken: communicatie, houding, omgaan met emoties.
  • Verschil in aanpak van instrumentele agressie en frustratie-agressie.
  • Confronteren, anderen begrenzen.
  • Zelfcontrole: houding, grenzen aangeven, omgaan met eigen spanning.
  • Signaleren van agressie en het bespreekbaar maken ervan. (Hoe gaan wij als organisatie er mee om.)

Duur

5 dagdelen.