Over Sonar Therapie & Coaching

Rijkelt MiddelbeekSonar T&C is opgericht door Rijkelt Middelbeek. Hij heeft een zeer ruime ervaring als therapeut met kinderen, jongeren en volwassenen met diverse problemen, (agressie en emotie regulatie, angst, depressie, trauma’s (v)echtscheidingen, schoolweigering , eetproblematiek, dwang en gedragsproblematiek zoals ADHD en PDDNOS.
Hij is open, direct en resultaat en oplossingsgericht, want het eerste succes leidt naar het volgende. Hij kijkt niet alleen naar wat er mis gaat, maar zegt ook: “Benut wat je in huis hebt en versterk dat.” Naast aandacht voor de jongere betrekt hij de ouders en waar gewenst de school bij zijn aanpak. Naast de individuele therapieën begeleid hij verschillende groepen in de leeftijden 9-12 jaar, 14- 16 jaar en 17 tot 23 jaar.
Rijkelt heeft ook veel ervaring in het werken met volwassenen en behalve de bovengenoemde problemen gaat het dan ook over burned out.

Coaching en begeleiding

Voor persoonlijke vraagstukken is Sonar Training & Coaching sparringpartner. Doel van een coachtraject is het eigen potentieel vrijmaken. Je geeft de ruimte aan persoonlijke ontwikkeling en pakt terugkerende vraagstukken en dilemma’s aan.