Disclaimer

Sonar T&C besteedt uiterste aandacht om de inhoud van deze website zo zorgvuldig, volledig, actueel, correct en toegankelijk mogelijk te maken en te houden. Sonar T&C kan echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen volledig toegankelijk, foutloos, actueel, compleet en/of correct is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook kan Sonar T&C niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de informatie of ontbrekende informatie op haar website.

Op de website van Sonar T&C wordt verwezen en/of gelinkt naar onderwerpgerelateerde websites en/of e-mailadressen van derden. Sonar T&C is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en/of gelinkt. Het verzenden van e-mails naar gelinkte e-mails geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker. Sonar T&C kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor zakelijke overeenkomsten met en/of dienstverlening door deze derden.

Op de website van Sonar T&C rust auteursrecht. Het is niet toegestaan de website of delen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken.